Ávki arbetar med bokföring, bokslut, årsredovisning och andra utvecklingsfrågor inom näringslivet.
 

Gasskabiejvvebårrusij/Lunchträffen/ Lunšagávnnaheapmái

2017-05-30 21:40
15 juni är sista lunchträffen för samer 60+ i Gällivare innan sommaren.

Läs mer »

Grundäggande ekonomi

2017-05-18 13:20
Lär dig hantera företagets ekonomi och göra strategiska val för framtiden.

Läs mer »

Händer på Valle

2017-05-16 15:05
I slutet av maj och början av juni kraftsamlar Utvecklingsnod Sápmi på sociala medier, wordpress och film.

Läs mer »