Ávki arbetar med bokföring, bokslut, årsredovisning och andra utvecklingsfrågor inom näringslivet.
 

Vuogga Snuogga - samiska entreprenörer i ord och bild

2017-01-16 20:25
3:e februari kl. 11:00 – 16:00
Sparbankssalen Ájtte, Jokmokk

Berättandet är en del av samisk kultur, jojken har länge haft en självklar plats i att förmedla.

Läs mer »

Boklansering/Girjealmmuhus

2017-01-16 20:25
Mamma ser en rijmek kalv, pappa ser en muzet kalv
- Vájssá- och Gáidumområdenas renshårsterminologi

Jokkmokks vintermarknad
4:e februari klockan 14-15
ÁJA – Arkiv & Bibliotek

Läs mer »

Frukostträff - webbshop i fokus

2017-01-11 14:10
Starta dagen på bästa sätt tillsammans med andra entreprenörer. Knyt nya kontakter och inspireras att finna gemensamma affärsmöjligheter. Utvecklingsnod Sápmi bjuder in samiska företagare och andra intresserade till frukostträff.

Läs mer »