Ávki arbetar med bokföring, bokslut, årsredovisning och andra utvecklingsfrågor inom näringslivet.
 

Begränsade. öppettider

2016-05-19 10:55
Mellan 23:e maj och 6:e juni har vi begränsade öppettider.

Läs mer »

Creative talks 19:e maj

2016-05-12 07:55
KOM!!
Till Creative Talks Sápmi torsdag 19/5 - på Quality Hotel Lapland i Gällivare! Tillsammans med Stina Almqvist (Creative Nodes) kör vi en mingellunch och sedan ett Creative: Talk för att komma igång med Utvecklingsnod Sápmi:s konkretisering och fysisk plats.

Läs mer »

Duodji, dáidda ja hábmen

2016-04-24 09:40
Ávki fortsätter att utveckla samiskt näringsliv! Vi beviljades precis projektmedel från Sámiráđđi för att tillsammans med Norge skapa kunskaps- och erfarenhetsutbyte över gränsen.

Läs mer »