Ávki arbetar med bokföring, bokslut, årsredovisning och andra utvecklingsfrågor inom näringslivet.
 

Rekryterar strateg

2016-08-18 20:35
Vårt projekt Utvecklingsnod Sápmi rekryterar nu en strateg för att komplettera befintligt team.

Läs mer »

Semestern är slut

2016-08-08 12:50
Ordinarie personal är åter och vi går mot en intressant och intensiv höst.

Läs mer »

Sommar och sol

2016-06-29 00:05
Under sommaren har vi begränsade öppettider på kontoret.

Läs mer »