Ávki arbetar med bokföring, bokslut, årsredovisning och andra utvecklingsfrågor inom näringslivet.
 

Frukostträff

2016-11-29 22:30
Starta dagen på bästa sätt tillsammans med andra entreprenörer. Knyt nya kontakter och inspireras att finna gemensamma affärsmöjligheter. Utvecklingsnod Sápmi bjuder in hela besöksnäringen och andra intresserade till frukostträff

Läs mer »

Adept + mentor

2016-11-10 18:45
Ávki har vunnit ett större anbud från Jordbruksverket med ett uppdrag att ordna mentorsprogram i övre Norrland.

Läs mer »

Entreprenörskapets anda

2016-11-02 21:40
Lördag 5/11 på Nordan, Malmberget, fri entré - häng med på en dag i entreprenörskapets anda.

Läs mer »