Ávki arbetar med bokföring, bokslut, årsredovisning och andra utvecklingsfrågor inom näringslivet.
 

Vi rekryterar fler medarbetare

2017-12-05 10:00
Nu drar vi igång ett nytt projekt och söker därmed mer personal. Med start i början av 2018 ska vi stärka tillväxten genom att skapa event och informationsinsatser för samiskt näringsliv.

Läs mer »

Ávki fick uppdraget att skapa event över hela Sápmi

2017-12-05 09:55
Ávki tog hem Sametingets uppdrag att stärka tillväxten bland samiska företag och skapa fler jobb i Sápmi. Nu ska projektet ”Vallje kreativt med mat” skapa attraktiva mötesplatser, event och information för branschaktörer och deras målgrupper. Start blir i Staare/Östersund under jubileumsveckan.

Läs mer »

Kunskap om renhunden blir bok

2017-11-27 11:55
En ny bok kommer under nästa år att se dagens ljus. Ávki arbetar tillsammans med Anna Kuhmunen och Leila Nutti med en bok om renhunden för att stärka den traditionella kunskapens status.

Läs mer »