top of page
Avki_monster.png

Ekonomi

Det som utmärker Ávki är många av oss själva är företagare och vet hur det är att driva företag. Våra kunder uppskattar vår närvaro och att det är så enkelt att kliva in till oss för att få hjälp. Vi vet också att behov växlar över tid. När vi sköter din bokföring är det enkelt för dig att nyttja oss lite extra när det behövs, som när du vill växa, sätta upp ekonomiska mål eller bara klara av myndighetskontakter.

Våra ekonomitjänster

Våra ekonomitjänster kan kombineras med andra insatser, inget uppdrag är för stort eller för litet. Vi håller också utbildningar inom ekonomi, budgetering och administrativt arbete. Vi finns tillhands vid uppstart, förändring och i att göra det dagliga arbetet mer effektivt. Förutom rådgivning kan vi upprätta affärsplaner, registrera företag och göra ansökningar om stöd. 

Det här och annat kan du få hjälp med:

Bild_team_arbete.JPG

Administration

Vi kan hjälpa dig med allt från att ta emot och öppna posten till att företräda dig vid myndighetskontakter. Du kan välja att överlåta allt pappersarbete till oss.

Bokslut och årsredovisning

Vi hjälper dig att stänga året och göra ditt företags bokslut samt årsredovisning samtidigt kan vi ge dig en analys av det gågna året och ge råd om hur du bäst disponerar företagets eventuella vinst.

Lönehantering

Vi tar hand om hela lönekörningen löpande för större bolag likväl som vi lotsa den nya företagaren vid den allra första utbetalningen.

Moms- och arbetsgivardeklaration

Om du är momsregistrerad och/eller arbetsgivare så behöver du lämna momsdeklaration och arbetsgivardeklaration.  Vi kan ta fram de underlag du behöver eller så kan du utse oss som ombud så håller vi koll på när det är dags och gör hela jobbet åt dig.

Deklaration

Vi hjälper dig att deklarera för dig som fysisk person och för ditt företag. Dina deklarationer blir korrekta och innehåller alla uppgifter som efterfrågas. Om du ger oss fullmakt lämnar också in deklarationerna vid rätt tidpunkt. 

Fakturering

Faktureringen behöver göras löpande och det är viktigt att det blir rätt. Fakturan ska ha rätt innehåll och ha ett bra upplägg för att skapa trovärdighet för ditt företag. Det är också viktigt att fakturorna är korrekta för bokföringen. Vi kan sköta din fakturering eller hjälpa dig att skapa bra rutiner och system för fakturering. 

Löpande bokföring

Alla dina affärshändelser ska bokföras. Du är välkommen till oss med dina underlag, hur många eller hur få det än må vara! Vi bokför, stämmer av konton och ger dig tillgång till resultat- och balansrapporter. Du får hjälp att analysera data och styra din verksamhet. 

Projektekonomi och rekvisitioner

Vi har en lång erfarenhet av att administrera projekt och kan göra allt från bokföring till rekvisitioner. Vi har rekvirerat projektmedel från alla typer av organisationer. 

Vill du bli kund?

Hör av dig så berättar vi mer!

Tack för ditt meddelande!

Fästpunkt ekonomikund
bottom of page