top of page
Avki_monster.png

Projekt

Ávki är ett bevis på att projekt kan ge goda långsiktiga resultat, vi tycker att projekt är toppen men vi vet också att det krävs en del kunnande för att allt ska flyta på. Läs mer om de projekt vi driver just nu nedan.

Våra tjänster

Vi har en förkärlek för projekt och vet att de kan ge goda och långsiktiga resultat. Vår fasta personal och vårt team av samarbetspartners finns för dig oavsett om du är entreprenör, anställd i en organisation eller privatperson. Kika mer under fliken "Utveckling" för mer information.

Toppleden på Dundret - Anton Blomstam.jpg

Aktuella projekt

Bild webb digitaliseringsproj.png
Digitalisering för samiska företag

Projektet syftar till att öka tillväxt hos samiska företag genom kompetensutveckling inom digitalisering - dvs de processer och användningsområden där digital teknik används för att förändra eller förbättra en affär. Det finns mycket att tjäna på att digitalisera! Det kan handla om både interna och externa processer i företaget. Som mikro- eller småföretagare är det svårt att veta var en konkret ska börja sin digitalisering, och hur en sätter upp en fungerande digital strategi och får alla saker gjorda. 

Renrajd filbyte_foto Per Lundström_endast webb o SoMe.jpg
Samisk näringslivsresurs

Det här projektet syftar till att skapa en samisk näringslivsfunktion som ska kunna arbeta långsiktigt för att vara ett stöd för samiska företagare som vill komma igång med sin verksamhet eller utveckla den.  

Tidigare projekt och uppdrag

Vallje.png

Inkubatorn på Vallje 2019-2021

Projektmålet har varit att hitta formen för en stark inlandsinkubator för kulturella och kreativa näringar som odlar entreprenörskap, driver förnyelse och förädlar näringslivet. 

Arbetet har bland annat bestått av att stötta och stärka lokala KKN-företag genom rådgivning, praktiskt gemensamt arbete och kompetensutveckling genom föreläsningar och workshops. Under projektet har också lokala och regionala nätverk bildats och många värdefulla samarbeten skapats samt synergieffekter uppnåtts. 

Vi har genom hela projektet haft ett agilt arbetssätt och en låg tröskel in. Vilket gett oss många värderingsdrivna deltagare. Under projekttiden har vi arbetat hårt för att möta behov och erbjuda anpassat stöd och gett förslag på vägar framåt.  

Projektet har förutom nya företag och utvecklade verksamheter genererat goda samarbeten, ny finansiering till deltagares projekt och investeringar, stor delaktighet och gemenskap. Tack vare inkubatorprojektet finns nu ett coworkingspace och ett företagsnätverk för värderingsdrivna företagare i Gällivare. 

bottom of page