Avki_monster.png

Projekt

Ávki är ett bevis på att projekt kan ge goda långsiktiga resultat, vi tycker att projekt är toppen men vi vet också att det krävs en del kunnande för att allt ska flyta på. Läs mer om de projekt vi driver just nu nedan.

Våra tjänster

Vi har en förkärlek för projekt och vet att de kan ge goda och långsiktiga resultat. Vår fasta personal och vårt team av samarbetspartners finns för dig oavsett om du är entreprenör, anställd i en organisation eller privatperson. Kika mer under fliken "Utveckling" för mer information.

Toppleden på Dundret - Anton Blomstam.jpg

Aktuella projekt

Medskapandebyråns finansiärer.JPG
Medskapandebyrån

Medskapandebyrån arbetar för att utveckla platser i ett trepartnerskap med föreningar, företag och det offentliga. Just nu är Medskapandebyrån ett projekt som under 2022 blir en egen organisation. ​

inlägg (1).png
Kontakt

Petra Åhl, processledare
Cora Karlsson, projektledare

Renrajd filbyte_foto Per Lundström_endast webb o SoMe_edited.png
Digitalisering för samiska företag

Projektet syftar till att öka tillväxt hos samiska företag genom kompetensutveckling inom digitalisering - dvs de processer och användningsområden där digital teknik används för att förändra eller förbättra en affär. Det finns mycket att tjäna på att digitalisera! Det kan handla om både interna och externa processer i företaget. Som mikro- eller småföretagare är det svårt att veta var en konkret ska börja sin digitalisering, och hur en sätter upp en fungerande digital strategi och får alla saker gjorda. 

Avki_jmk_sep21_0750_2160px_CJUTSI.jpg
Kontakt
Projektbild_Arena samernas.JPG
Arena samisk näringslivutveckling

I januari 2021 startade vi upp projektet Arena Samisk näringslivsutveckling vars syfte är att  bidra till att förbättrade förutsättningar för ökad tillväxt, lönsamhet, sysselsättningsgrad och kompetens hos samiska företagare.

IMG_0348.jpg
Kontakt
BCD.jpg
Business Capacity Development

Detta är ett samverkansprojekt mellan Swedish Lapland Visitors Board och regionens 16 kommuner/lokala destinationer. Projektets övergripande mål är att verka för en långsiktig hållbar tillväxt för små och medelstora företag i regionen. Projektet är finansierat av EUs Strukturfonder/Tillväxtverket, destinationens samtliga 16 kommuner, Region Norrbotten, Region Västerbotten.

Marcus Mendes.jpg
Kontakt

Marcus Mendes,

projektmedarbetare

Tidigare projekt och uppdrag

Vallje.png

Inkubatorn på Vallje 2019-2021

Projektmålet har varit att hitta formen för en stark inlandsinkubator för kulturella och kreativa näringar som odlar entreprenörskap, driver förnyelse och förädlar näringslivet. 

Arbetet har bland annat bestått av att stötta och stärka lokala KKN-företag genom rådgivning, praktiskt gemensamt arbete och kompetensutveckling genom föreläsningar och workshops. Under projektet har också lokala och regionala nätverk bildats och många värdefulla samarbeten skapats samt synergieffekter uppnåtts. 

Vi har genom hela projektet haft ett agilt arbetssätt och en låg tröskel in. Vilket gett oss många värderingsdrivna deltagare. Under projekttiden har vi arbetat hårt för att möta behov och erbjuda anpassat stöd och gett förslag på vägar framåt.  

Projektet har förutom nya företag och utvecklade verksamheter genererat goda samarbeten, ny finansiering till deltagares projekt och investeringar, stor delaktighet och gemenskap. Tack vare inkubatorprojektet finns nu ett coworkingspace och ett företagsnätverk för värderingsdrivna företagare i Gällivare.