top of page

Social Innovation i Norr

Toppleden på Dundret - Anton Blomstam.jpg

19 sep. 2022

Medskapandebyrån berättar om platsutveckling i Gällivare!

Cora Karlsson och Petra Åhl från vårt projekt Medskapandebyrån arbetar för att utveckla platser i ett trepartnerskap med föreningar, företag och det offentliga. Ávki startade arbetet med inkluderande platsutveckling i Gällivare hösten 2021. Genom att ta tillvara på människors förmågor, drivkrafter och olikheter skapas ett trivsammare samhälle där företag utvecklas, fler vill bo kvar, nya flyttar in och fler vill besöka Gällivare. Nu är våra två projektmotorer Cora och Petra inbjuda för att berätta om just det på konferensen Social Innovation i Norr den 13 oktober. En superintressant konferens som vi hoppas på att du också deltar på.


Konferensen anordnas av bl.a. Coompanion i Norr och Västerbotten. Mer info hittar du här. https://socialinnovationinorr.se/

bottom of page