top of page

Full fart framåt med Marcus!

Toppleden på Dundret - Anton Blomstam.jpg

20 mars 2022

Sista projektåret med BCD som nu får förstärkning lokalt i Gällivare när Marcus Mendez går in med ny kraft och energi. Han ser många möjligheter till utveckling och är glad att nu få bidra till utvecklingen hos besöksnäringsföretagen i Gällivare och övriga Swedish Lapland!

Business Capacity Development in Swedish Lapland är ett samverkansprojekt med övergripande mål att skapa långsiktigt hållbar tillväxt för små och medelstora företag i regionen. Projektet finns till för att stärka och vidareutveckla besöksnäringens konkurrenskraft, få fler företag i regionen att växa och att växa på nya tematiska eller nationella/internationella marknader.

Projektet startades som ett treårigt projekt 2018 och förlängdes under 2020 med ytterligare 2 år. Aktiviteterna inom projektet beslutas och genomförs gemensamt av projektets samverkansparter och företag i regionen med utgångspunkt i företagens behov och marknadens efterfrågan.


Marcus är vårt senaste tillskott i projektet. Honom träffar ni då och då i vårt workspace, i butiken men mest runt våra nejder då han arbetar med besöksnäringen genom projektet BCD. I projektet ska han verka som ett bollplank för lokala företagare i smått och stort. Marcus med en bakgrund från hantverk och design lämnar ett avtryck av engagemang och härlig energi.


_______________________________________________________________________________________


Välkommen att kontakta Marcus om du själv är företagare inom besöksnäringen och vill ha hjälp. Du kan också kontakta Mattias om du har frågor av mer övergripande karaktör gällande projektet.


marcus@avki.se mattias@avki.sebottom of page