top of page

Acerca de

Testbild från Serkan_edited.jpg

Under maj 2023 har vi startat detta projekt som syftar till att skapa en samisk näringslivsfunktion som ska kunna arbeta långsiktigt med att vara ett stöd för samiska företagare som vill komma igång eller utveckla sin verksamhet eller sitt företag. 

Samisk näringslivsresurs

Renrajd filbyte_foto Per Lundström_endast webb o SoMe_edited.png

Om projektet

Projekt syftar till att främja och stärka samiska företag och därigenom det samiska näringslivet samt skapa en tydligare roll i det befintliga ekosystemet kring näringsliv och näringslivsutveckling genom att etablera en permanent näringslivsfunktion.

 

Näringslivsfunktionen ska främja start och utveckling av företag men också ägna sig åt påverkansarbete samt vara en koppling mellan samiskt och icke-samiskt näringsliv. Genom information och event ska offentliga aktörer och övriga få insikt i det samiska näringslivet och inse behovet i resursen.

 

I projektet kommer porträttering av samiska entreprenörer att göras i form av flm, foto och text. Material kommer att användas vid spridning av information.

 

Projektet kommer att genomföras under 2023-2024 och innefatta Norrbotten. Västerbotten, Jämtland. 

Finansiärer

Projektet finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling genom Sametinget.

sametinget_webb_samisk.png
Eu.png
bottom of page