top of page

Acerca de

Testbild från Serkan_edited.jpg

Ávki brinner för samiska näringar. I januari 2021 startade vi upp projektet Arena Samisk näringslivsutveckling vars syfte är att  bidra till att förbättrade förutsättningar för ökad tillväxt, lönsamhet, sysselsättningsgrad och kompetens hos samiska företagare.

Arena samisk näringslivsutveckling

Matlagning.jpg

Om projektet

Projektet Arena Samisk näringslivsutveckling ska bidra till att förbättrade förutsättningar för ökad tillväxt, lönsamhet, sysselsättningsgrad och kompetens hos samiska företagare. Fokus är hållbarhet, innovationer, entreprenörskap och stödmöjligheter där de samiska värdegrunderna árbediehtu, samisk traditionell kunskap, och eallinbiras, livsmiljön är grundläggande perspektiv. 

 

I projektet ingår också att aktivt verka för att höja aktörers och samhällets kännedom om värdet av samiska företag. Målgrupperna är samiska företagare och potentiella företagare, näringslivsfrämjare, näringslivsaktörer, finansiärer och allmänhet. 

 

Projektet grundar sig på LTU Business “Förstudie för stärkt samiskt näringsliv”, OECD-rapporten ”Linking the Indigenous Sami People with Regional and Rural Development in Sweden” (2019) och Sametingets “Sápmi – en näringsmässig resurs. Näringspolitisk strategi” (2019).

 

Projektet drivs i samarbete med Samernas Utbildningscentrum - Samij Åhpadusguovdásj, LTU Business och Oajvve AB.

Finansiärer

Projektet finansieras av Sparbanken Nord - Framtidsbanken, Region Norrbotten och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling genom Sametinget.

Sparbanken_nord.png
Region_norrbotten.png
Eu.png
bottom of page