top of page

Medskapandebyråns första case - Studio Strössel

Toppleden på Dundret - Anton Blomstam.jpg

8 maj 2022

Medskapandebyrån arbetar med att utveckla platser och den första platsen är nu etablerad med egen organisation samt en rad samarbeten och aktiviteter på Storgatan 9, f.d. Jeansgruvan som nu går under namnet Studio Strössel.

Medskapandebyrån arbetar för att skapa ett trivsammare samhällen med start i Gällivare. Byrån som nu är ett projekt gav sig själva i första platsutvecklingsuppdrag att utveckla en mötesplats för produktion och konsumtion av kultur i Gällivare. Detta baserat på tidigare identifierade behov såsom att fler mötesplatser behövs, utrymme för mer kreativitet i form av skapande, ökat kulturutbud, liv i centrum mm. Viktigt vid utvecklingen har varit att platsen ska vara central, inkluderande och inbjudande. Arbetet har gjorts och görs i ett trepartnerskap där alla sektorer (ideell, privat och offentlig) ingår. Detta har visat sig vara ett fungerande och givande upplägg! På platsen finns föreningsliv, främst representerat av målar- och skrivarföreningen Folket & Falken samt konstnären Baqer Hasan och även kommunen genom arrangemang samt Studieförbundet vuxenskolan. Genom dessa samarbeten har i skrivande stund 34 publika arrangemang anordnats och nästan 800 deltagare har redan besökt studion. På plats finns nu även en egen ekonomisk förening som ska ta drift och utveckling vidare efter Medskapandebyrån. Läs gärna mer på Studio Strössels egna webbsida och följ Studion samt aktiviteter på deras sociala kanaler som just nu är under uppstart.
bottom of page