top of page

Medskapandebyrån inspirerar deltagare från; Visioner i Norr

Toppleden på Dundret - Anton Blomstam.jpg

29 mars 2022

I slutet på mars anlitades Medskapandebyråns initiativtagare Cora & Petra för att ge energi, inspiration, input och en stor dos Gällivare till deltagarna i de två kreativa teamen som just nu arbetar med att skissa på framtidens Gällivare i projektet Visioner i Norr.

Visioner i norr är en utlysning som handlar om att få fram idéer på vad framtidens hållbara, inkluderande och vackra platser kan vara. Idéskisserna är ett sätt att samla kreativa tankar och idéer som kan vara ett inspel och fungera som inspiration i kommunens ordinarie processer.


Of Public Interest och Barnens visioner i norr blev de två team som valdes ut för Gällivares case som heter ”Vallan i staden. Dundret, naturen eller stadskärnan. Hur skapar vi en attraktiv sammanhållen stad som lockar människor att komma hit och stanna?”.


När de två teamen i slutet av mars äntligen var på plats i Gällivare för att skissa fick de under dessa dagar besöker olika platser och på schemat fanns också tid för inspel av lokala aktörer som till exempel Unna Tjerusj sameby och Medskapandebyrån.


Cora & Petra bjöd in teamen till den första plats som Medskapandebyrån just nu utvecklar; Studio Strössel på Storgatan 9 i Gällivare. Denna plats blev väldigt omtyckt av deltagarna som gick från denna träff med höjda nivåer av energi och inspiration.


Bakom Visioner: i norr står bland andra Boverket, ArkDes, Energimyndigheten, Vinnova och Formas, genom Rådet för hållbara städer, tillsammans med kommunerna Kiruna, Gällivare, Boden, Luleå, Skellefteå och Umeå.


bottom of page