top of page

Ett år med Design by Gällivare

Toppleden på Dundret - Anton Blomstam.jpg

20 apr. 2022

En vilja att samla, stärka och lyfta lokala kreatörer var ingången för detta projekt som under våren 2021 formades av Cora (Ávki) tillsammans med Petra (Petra Åhl AB). Nu görs de sista insatserna innan projektet slutredovisas. Men visst finns där ett behov och en vilja att fortsätta!

I ett samhälle behövs alla typer av företag från de stora gruvorna till de minsta kreatörerna. Vi har i vår kontakt med de små kreativa företagarna identifierat ett behov hos de allra minsta kreativa företagen att kunna produktutveckla, marknadsföra och sälja sina produkter.


Vi har också sett ett behov av att lyfta och synliggöra Gällivares kreativa företagare och visa på nyttan de skapar för t.ex. lokalbefolkning och besöksnäring. De kreativa företagen behöver en samlande kraft för att kunna växa hållbart över en längre tid samt kompetenshöjande insatser och det var utifrån dessa tankar som vi formade projektet Design by Gällivare.


Här på Ávki arbetar vi för att på olika sätt ge de små företagen större muskler och tillgång till resurser som många saknar. Ex, bollplank, teknisk utrustning, lokaler, arbetsplats och nätverk. Genom att dela dessa saker stärker vi redan en del företag inom kulturella och kreativa näringarna.


Projektet som finansieras av Längmanska företagarfonden, Sparbanken Nord samt Gällivare kommun har gett oss möjligheten att ge stöd till företag i utvecklingsfasen av produkter i kombination med att vi också skapat en gemensam säljkanal. Detta gör att vi skapar nya intäkter och ökar intäkterna för kreativa företag, binder dem samman för fortsatt stöd och tillväxt. Det är snart dags för oss att summera alla resultat men vi kan redan nu se att synliggörandet och stödet till denna näring har stimulerar tillkomsten av nya produkter och även nya företag vilket bidrar till framväxten av ett mer diversifierat näringsliv. Detta gör också att Gällivare nu är just lite mer attraktivt och intressantare som plats.


Är du nyfiken på en del av projektresultatet och vill möta några av Gällivares kreatörer så ska du besöka denna webbplats:Tillhör du en organsation eller ett företag som ser fördelar och nytta med att lyfta det kreativa Gällivare? Ge dig då till känna så kan vi bygga vidare på detta arbete tillsammans.


petra@petraahl.com cora@avki.se

bottom of page