Duodji, dáidda ja hábmen

2016-04-24 09:40
Ávki fortsätter att utveckla samiskt näringsliv! Vi beviljades precis projektmedel från Sámiráđđi för att tillsammans med Norge skapa kunskaps- och erfarenhetsutbyte över gränsen.

Genom att träffas över nationsgränserna kan nätverket mellan slöjdare nationellt och internationellt förbättras. Det kan leda till nya produkter, samarbeten och lönsamma nätverk. Slöjden har också gemensamma frågor som behöver diskuterats. Projektets ambition är att på ett enkelt sätt initiera sådana samtal. Projektets arbetsnamn är: Duodji, dáidda ja hábmen/Duodje, hábbmim ja dájda.

Projektet ska i förlängning bidra till fler och mer lönsamma samiska duodjiföretag som tillsammans skapar ett attraktivt samhälle och diversifierat näringsliv med miljö, jämställdhet och hållbarhet i fokus. I projektet finns tre huvudmål:
1. 15 slöjdare (5 norska och 10 svenska) skapar ett gemensamt nätverk med duodji som gemensam nämnare.
2. 6 goda exempel lyfts fram där slöjden är tongivande.
3. 3 nya samarbeten initieras.

Läs mer om övriga beviljade projekt här: http://sverigesradio.se/diverse/appdata/isidor/files/2327/2db11283-1d4f-427d-8fc0-d3d286c6bb71.pdf


« Tillbaka