Guide för inlämning

2015-02-06 07:55
Kunder hos Ávki nyttjar en eller flera delar av de tjänster för ekonomisk administration som vi erbjuder. För att underlätta vårt arbete och hålla nere kundens kostnad har vi en guide för inlämning av bokföringsmaterial.

Generellt kan man säga att vi har tre olika upplägg:

1) Bokföring, bokslut och deklaration: Kunderna gör ingen bokföring själv utan lämnar material sorterat/osorterat. Kan lämnas in löpande eller en eller ett fåtal gånger under året.
2) Bokslut och deklaration: Kunderna gör bokföringen själv och lämnar material för bokslut och/eller deklaration. Genomgång av befintlig bokföring görs och rättas vid behov.
3) Kontroll: Kunderna lämnar färdigt material som Ávki kontrollerar och rättar vid behov.

Beroende på upplägg vill vi ha in material enligt nedan. Notera att uppläggen kan variera och kombinationer av uppläggen kan finnas. Ta kontakt med Ávki så får du en komplett guide till just ditt företag, organisation eller egna inkomstdeklaration.


« Tillbaka