Topbanner Ávki

 

Utveckling

Vi erbjuder många olika tjänster som hjälper dig och ditt företag mot framgång. Vi kan både finnas med i uppbyggnadsfasen och vid förändringsarbete. Förutom rådgivning kan vi genom konkret arbete hjälpa er med exempelvis att upprätta en affärsplan, göra bidragsansökningar eller med att registrera ett företag.

Vi är främst inriktade på samiskt näringsliv, men alla är givetvis varmt välkomna.

Linjal 

Vi har delat in våra tjänster i:

  • Rådgivning
  • Finansiering, stöd
  • Utbildning, seminarier
  • Projektledning
  • Utredning
  • Planering

Ávki har ett stort kontaktnät och är en etablerad aktör i Gällivares näringsliv.

Linjal

Utvecklingsnod Sápmi

Under perioden 2016-2018 driver Ávki ett utvecklingsprojekt som skapa och driva den naturliga arenan för samiska företagare inom Kulturella och Kreativa Näringar (KKN). Följ oss på Facebook: www.facebook.com/SapmiKreativNod1

Kompetensutveckling, publika aktiviteter, rådgivning, mentorsprogram mm ska tillsammans bidra till att skapa de förutsättningar som behövs för att utveckla dessa näringar. Projektet delfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Gällivare kommun, Längmanska Företagarfonden, Länsstyrelsen Norrbottens Län, Landstinget i Norrbotten, Unna tjerusj, Gällivare skogssameby och Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji.

  Logotype EU Logotype Längmanska FöretagarfondenLogotype Länsstyrelsen Norrbottens Län       Logotype Gällivare kommun Region Norrbotten
 

Starta företag?

Det kan många gånger vara svårt att komma till skott och hitta rätt väg framåt. Kom till Ávki så resonerar vi kring din unika affärsidé och om företagande.

Vi har stor erfarenhet av att söka projekt- och företagsbidrag. Många gånger finns det möjligheter att få hjälp på traven. Genom att skriva en professionell och riktad ansökan ökar möjligheterna till ett positivt utfall.

Utvecklingsnod Sápmi

Projektet delfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Gällivare kommun, Längmanska Företagarfonden, Länsstyrelsen Norrbottens Län, Landstinget i Norrbotten, Unna tjerusj, Gällivare skogssameby och Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji. Läs mer i en kortfattat information inför projektet här.