Preliminärskatt

2013-01-16 14:10
Ávki Nu skickar Skatteverket ut beslut om debiterad preliminärskatt. Den nya Skatteförandelagen innebär en del förändringar som påverkar preliminärskatten.

För er som tidigare har redovisat moms i inkomstdeklarationen har momsen ingått i den preliminära skatten. Det gör den inte under 2013 då all "årsmoms" ska redovisas 26:e februari 2014 och inte i inkomstdeklarationen i maj 2014. Det innebär att momsen nu lyfts bort från preliminärskatten. Moms och debiterad preliminärskatt skiljs alltså åt och redovisas och betalas separat. Eftersom 2013 är ett övergångsår är det bra att vara extra uppmärksam på om debiteringen ser ut att innehålla moms. Det är många som har uppmärksammat att det är fel, och då är det enklaste sättet att göra en ny "Preliminär inkomstdeklaration" via Skatteverket.se.

Mattias och Elsa finns till hands på Ávki ifall ni har frågor eller behöver hjälp


« Tillbaka